Репетициите на актьорската школа се провеждат по системата на ДИМИТЪР ЕЛЕНОВ

ДВИГАТЕЛНА КУЛТУРА

 • пластика
 • координация
 • гъвкавост
 • физическа издържливост
 • танци

ГОВОРНА КУЛТУРА

 • техника на говора
 • звукоизвличане
 • Видове дишане
 • Постановка на гласа

Освен упражненията по правоговор, тези занимания учат на основния елемент за формиране на силата и чистота на звука – дишането. Работа с резонаторната кутия, как и в кои части на тялото се формират високи и ниски тонове.

АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО по системата на Димитър Еленов

 • Упражнения, развиващи въображението, провокиращи фантазията, умението да се общува пред публика и камера.
 • Изучаване на елементите на актьорското майсторство и усвояването им чрез работа на откъси от големите литературни образци.(„Том Сойер”, „Пипи Дългото чорапче”, „Карлсон, който живее на покрива”, „Алиса в страната на чудесата”; класици и съвременици от българската и световна поезия; сонети и монолози на Шекспир, сцени по Чехов, Тенеси Уйлямс и т.н.)
  Целта на програмата е и повишаване общата култура на участниците, като една от основните линии на системата на ДИМИТЪР ЕЛЕНОВ.

Димитър Еленов категорично изповядваше и практикуваше тезата, че човек, който не успява да повишава ежедневно нивото на културните процеси при своето развитие, не успява да се класира във високите нива на професионалното си представяне. Без значение сферата на професията и без задължително да е актьор!

Димитър Еленов завеща една стабилна и широкоспектърна система, възпитаваща сила на характера, чрез ежедневни усилия, създаващи навици, които да служат цял живот.