“ДИМИТЪР ЕЛЕНОВ фондация“ е създадена със стремеж да се продължи делото на големия български актьор, режисьор и театрален педагог Димитър Еленов. Целта й е да поддържа идеите, мирогледа и стила на преподаване на Еленов в областта, на която той посвети над 40 години от живота си – децата, грижата за тях, за таланта им, неговото отглеждане и съхранение. Димитър Еленов вярваше, че ранното занимание с изкуство възпитава качествени личности, които имат силата да градят собствен път. Ето защо, ученици, на Еленов, вече изградили стабилна кариера в изкуството и вече утвърдени имена искат да продължат делото му. Активно си сътрудничим и с други фондациии: „ За доброто“, „Майко Мила“, „Плюшено мече“ и др. Директор на фондацията е Розита Еленова, съпруга на Димитър Еленов.

“ДИМИТЪР ЕЛЕНОВ фондация“ е независимо юридическо лице с нестопанска цел, което е учредено и осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България, и разпоредбите на Закона. Цели на “ДИМИТЪР ЕЛЕНОВ фондация“ са:развитие, утвърждаване и популяризиране на сценичните изкуства, актьорското майсторство, аудиовизията, литературата, фолклора и изобразителното изкуство във всичките му приложни форми; подкрепа и подпомагане на обучение на деца от малцинства, в т.ч. езикови и етнически, включително деца от Украйна; подпомагане на личностното развитие на деца чрез изкуство и участието им в социалния, културния и спортния живот на национално и международно ниво; защита правата и интересите на деца, включително и уязвими групи, финансова, логистична и друга подкрепа на деца, жертви на военни или хуманитарни конфликти; както и подпомагане интегрирането на получилите закрила деца.

“ДИМИТЪР ЕЛЕНОВ фондация“ заложи като своя първа мисия реализацията и популяризирането на книга и документален филм, посветени на живота и професионалния път на Димитър Еленов. Пред камерата и микрофона застанаха над 50 изявени български творци, като: Владимир Пенев, Димитър Рачков, Ясен Гюзелев, Теди Москов, Николай Поляков, Асен Блатечки, Стефания Колева, Светлана Янчева, Деляна Хаджиянкова, Ваня Щерева, проф. Красимир Спасов, проф. Светослав Кокалов и много други. По проектите за книга и филм за живота и творчеството на Димитър Еленов са спечелени финансирания с държавно участие и тяхната реализация предстои в средата на 2023г.